De logopedisten bij Logopedie Druten staan wij voor kwaliteit. Dit betekend dat wij onze expertice op een uitstekend niveau houden door regelmatige scholing. Daarnaast nemen wij allen deel aan intercollegiale toesting middels een kwaliteitskring of intercollegiaal overleg. Wij voldoen hiermee aan de voor onze beroepsgroep vastgestelde criteria en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedi.

De praktijk is aangesloten bij Neurozorg Druten. Dit is een interdisciplinaire samenwerking van professionals; logopedie, ergotherapie, fysiotherapie.

Kindzorg Maas en Waal; een interdisciplinaire samenwerking van fysiotherapie, diëtetiek  en logopedie. 

Daarnaast behoort de praktijk tot het Parkinson Net.