John Sanders
beroep: logopedist
afgestudeerd: 1989

Sinds 1991 ben ik werkzaam als logopedist in de eerste lijn in Druten. Ik heb een brede interesse in de diversiteit aan behandelingen die een logopedist kan bieden. Ik ben zowel werkzaam met basisschoolkinderen, jongeren als volwassenen. Ik vind het erg belangrijk dat de client zich op zijn gemak voelt in de praktijk. Dit is het uitgangspunt om met de client te gaan werken aan zijn/haar logopedisch probleem.

Opleiding    Logopedie
Logopedist sinds    juli 1989
Specialisme    Stemrevalidatie, stemcoach, ademtherapie, spraak- en taalproblemen met een neurologische oorzaak, slikproblematiek, aangezichtsverlammingen, mimetherapie, manuele larynx facilitatie
Wekelijkse aanwezigheid    maandag, dinsdag, woensdag, donderdagmorgen, vrijdag

Bijscholing:
Ik heb specifieke kennis opgebouwd op het gebied van 

– Spraak-, taal- en auditieve problemen bij basisschool kinderen.
– Orofaryngeale slikstoornissen
– Oromyofunctionele therapie (afwijkende slik bij kinderen met een negatief gevolg voor gebitsontwikkeling)
– Mimetherapie bij aangezichtsverlammingen
– Behandeling van afasie en dysartrie als gevolg van een neurologische stoornis
– Manuele larynx-facilitie bij stemproblemen en spanning in hals/mondgebied
– Communicatie bij beginnende dementie  
– Pahn-therapie (stemproblemen bij spreken en zingen).
– Chronische hoestklachten

Tevens ligt mijn specialisatie in het werken met cliënten met Parkinson, ALS en ben ik geregistreerd afasie therapeut.

Vanaf 1991 ben ik praktijkeigenaar van Logopediepraktijk Druten. 
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici

Amy Hubers
beroep: logopedist
afgestudeerd: 2015

Ik ben Amy Hubers. Sinds juli 2015 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen als logopedist. Na mijn afstuderen heb ik als logopedist gewerkt in een eerstelijns logopediepraktijk in Velp/Arnhem. Ik heb hier veel werkervaring opgedaan met kinderen met (ernstige) spraak, taal- en auditieve problemen en Nederlands gebarentaal. Sinds december 2016 ben ik werkzaam bij Logopedie Druten.

Opleiding    Logopedie Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Logopedist sinds    juli 2015
Specialisme    kinderen met (ernstige) spraak-, taal- en auditieve problemen. Prelogopedie, Nederlands gebarentaal
Wekelijkse aanwezigheid    maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Tijdens mijn studie en werk heb ik mezelf gespecialiseerd in onderzoek, diagnostiek, behandeling, advies en begeleiding van kinderen met logopedische problemen. Daarnaast heb ik een minor gebarentaal gevolgd om kinderen tijdens de behandeling beter te kunnen ondersteunen op het gebied van communicatie.

Ik werk graag met (jonge) kinderen, omdat elk kind anders is. Ik vind het daarom ook belangrijk om de behandeling per kind af te stemmen om deze zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden.

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici