John Sanders
beroep: logopedist
afgestudeerd: 1989

Sinds 1991 ben ik werkzaam als logopedist in de eerste lijn in Druten. Ik heb een brede interesse in de diversiteit aan behandelingen die een logopedist kan bieden. Ik ben zowel werkzaam met basisschoolkinderen, jongeren als volwassenen. Ik vind het erg belangrijk dat de client zich op zijn gemak voelt in de praktijk. Dit is het uitgangspunt om met de client te gaan werken aan zijn/haar logopedisch probleem.

Opleiding    Logopedie
Logopedist sinds    juli 1989
Specialisme    Stemrevalidatie, stemcoach, ademtherapie, spraak- en taalproblemen met een neurologische oorzaak, slikproblematiek, aangezichtsverlammingen, mimetherapie, manuele larynx facilitatie
Wekelijkse aanwezigheid    maandag, dinsdag, woensdag, donderdagmorgen, vrijdag

Bijscholing:
Ik heb specifieke kennis opgebouwd op het gebied van 

– Spraak-, taal- en auditieve problemen bij basisschool kinderen.
– Orofaryngeale slikstoornissen
– Oromyofunctionele therapie (afwijkende slik bij kinderen met een negatief gevolg voor gebitsontwikkeling)
– Mimetherapie bij aangezichtsverlammingen
– Behandeling van afasie en dysartrie als gevolg van een neurologische stoornis
– Manuele larynx-facilitie bij stemproblemen en spanning in hals/mondgebied
– Communicatie bij beginnende dementie  
– Pahn-therapie (stemproblemen bij spreken en zingen).
– Chronische hoestklachten

Tevens ligt mijn specialisatie in het werken met cliënten met Parkinson

Vanaf 1991 ben ik praktijkeigenaar van Logopediepraktijk Druten. 
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici , geregistreerd afasie therapeut

Koosje Touwen
beroep: logopedist

afgestudeerd: 2020

Mijn naam is Koosje Touwen en woon met mijn gezin in Beuningen. Voordat ik aan de opleiding logopedie begon, heb ik aan de PABO gestudeerd. Daar heb ik vaardigheden opgedaan waar ik nu profijt van heb als logopedist. In mijn pabo-tijd heb ik mij verdiept als leerkracht in programma’s voor voorschoolse- en vroegschoolse educatie. Dat heeft mijn enthousiasme gevoed voor het preventief logopedisch werken met kinderen. Het geeft mij energie om met kinderen in ontwikkeling bezig te zijn.

 

Opleiding    HBO Bachelor Opleiding Logopedie
Logopedist sinds    augustus 2020
Specialisme    Kinderen met spraak-, taal-, communicatie-, lees-, spellings- en automatiseringsproblemen.

Begeleiding bij meertaligheid

Prelogopedie en speekselverlies bij jonge kinderen (juni 2022)

Wekelijkse aanwezigheid    dinsdag, donderdag en vrijdag

Tijdens mijn studie heb ik de minor “kind centraal” gevolgd, waarin ik door de samenwerking met andere gezondheidsprofessionals, kinderen met complexere stoornissen heb leren begeleiden. Ik vind het mooi werk om te puzzelen naar de juiste behandelmethode, wanneer de reguliere methodes niet goed genoeg aansluiten op de behoeftes van een kind

In mijn vrije tijd zoek ik graag de natuur op met mijn gezin en familie. En geniet ik van creatief bezig zijn.

 

Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.