Informatie voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!

Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. Het is belangrijk dat u dit bespreekt met uw behandelaar. Het is goed mogelijk dat deze niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.
Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u
terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten.

NVLF
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 – 45 70 70

Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Mijn logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.