John Sanders
beroep: logopedist
afgestudeerd: 1989

Sinds 1991 ben ik werkzaam als logopedist in de eerste lijn in Druten. Ik heb een brede interesse in de diversiteit aan behandelingen die een logopedist kan bieden. Ik ben zowel werkzaam met basisschoolkinderen, jongeren als volwassenen. Ik vind het erg belangrijk dat de u of uw kind zich op zijn gemak voelt in de praktijk. Dit is het uitgangspunt om te gaan werken aan het logopedisch probleem.

Opleiding    Logopedie
Logopedist sinds    juli 1989
Specialisme    Stemrevalidatie,  ademtherapie, spraak- en taalproblemen met een neurologische oorzaak, spraak- en taalproblemen bij basisschoolkinderen, slikproblematiek, aangezichtsverlammingen, mimetherapie, manuele larynx facilitatie
Wekelijkse aanwezigheid    maandag, dinsdag, woensdag, donderdagmorgen, vrijdag

Bijscholing:
Ik heb specifieke kennis opgebouwd op het gebied van 

– Spraak-, taal- en auditieve problemen bij basisschool kinderen.
– Orofaryngeale slikstoornissen
– Oromyofunctionele therapie (afwijkende slik bij kinderen met een negatief gevolg voor gebitsontwikkeling)
– Mimetherapie bij aangezichtsverlammingen
– Behandeling van afasie en dysartrie als gevolg van een neurologische stoornis
– Manuele larynx-facilitie bij stemproblemen en spanning in hals/mondgebied
– Communicatie bij beginnende dementie  
– Pahn-therapie (stemproblemen bij spreken en zingen).

– longCovid klachten (adem, stem , slikken, globusgevoel)
– Chronische hoestklachten

Tevens ligt mijn specialisatie in het werken met cliënten met Parkinson

Vanaf 1991 ben ik praktijkeigenaar van Logopediepraktijk Druten. 
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici , geregistreerd afasie therapeut, ParkinsonNet therapeut