Wat is logopedie?

Door te spreken en te luisteren begrijpen wij elkaar.
In het dagelijks leven is verstaanbaar spreken en begrijpbaar uitdrukken, onmisbaar. Het bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van het leven.

Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, neus, kaken, tong en lippen.

Om te kunnen spreken moeten wij kunnen horen, denken en begrijpen.

Spreken/communiceren is dus een ingewikkeld proces. Stoornissen daarin worden door de logopedist behandeld.

Logopedie is meer dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen worden behandeld maar ook problemen ten aanzien van het kauwen en slikken.

Voor alle problemen op deze gebieden, kunt u bij  Logopedie Druten terecht.
Logopedie houdt zich dus bezig met communicatie in de ruimste zin van het woord.
Maar wat behandelt een logopedist?