In groep 2 leren kinderen bepaalde vaardigheden met betrekking tot het leren lezen en spellen.
De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Kinderen van groep 2 moeten aan een aantal leesvoorwaarden voldoen, voordat ze naar groep 3 kunnen. Voorbeelden hiervan zijn: letters samenvoegen tot één woord of verschillen horen tussen klanken/woorden etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij kinderen in groep 2 bij wie de ontwikkeling van de auditieve vaardigheden achterblijft, kan logopedie ingezet worden om deze vaardigheden te stimuleren.

Wat doet de logopedist?
Nadat de logopedist onderzoek heeft gedaan naar de vaardigheden van het kind op het gebied van klankbewustzijn, klankonderscheiding en fonologisch bewustzijn, wordt de behandeling opgestart

Bij de behandeling wordt vaak aangesloten bij de aangeboden stof op school en wordt geoefend met: 
– rijmen
– auditieve discriminatie (verschil horen tussen verschillende klanken/letters)
– eerste en laatste woord horen in een zin of een rij- hetzelfde woord horen
– auditieve analyse (woorden verdelen in klankgroepen of letters)
– auditieve synthese (klankgroepen of letters samenvoegen tot een woord)
– auditief geheugen (onthouden en nazeggen van woorden, cijfers en zinnen)
– klank- tekenkoppeling (letters herkennen en benoemen)
– beginnend schrijven)

Door een training van de auditieve vaardigheden kan het kind in veel gevallen met een goede start in groep 3 beginnen. In enkele gevallen zijn achterblijvende auditieve vaardigheden een signaal voor latere lees- en schrijfproblemen of dyslexie.